Pikkala Saunaniemenkuja

Mallinnuskuva Pikkalaan rakennettavista mökeistä.