top of page

SISUSTUSSUUNNITTELU

/PROJEKTIHALLINNOINTI

Sisustussuunnitelman laadinnassa tarvitaan hyvää kuuntelutaitoa ja asiakkaan asemaan asettumista. Kyse on kustannuksellisesti isoistakin kuluista, joten on tärkeää huomioida asiakkaan tarpeet ja toiveet. 

Aikataulu määrittää useasti tekemistä, joten hyvällä suunnittelutyöllä ja organisoinnilla pysytään laadituissa budjeteissa ja saavutetaan tavoitteet aikataulun mukaisesti.

MORE PRO:n asiakkaana saat yhden toimijan kautta kaikki sisustamisprojektiin liittyvät palvelut. 

 

 

 

 

Documents and Blurred Business Men

TOIMITILOJEN SUUNNITTELU

Toimiston ja työtilojen suunnittelussa huomioidaan kokonaisvaltaisesti työskentelytilojen vaikutus työtehokkuuteen, viihtyvyyteen, valaistusolosuhteet, tilan akustiikka ja vihersisustaminen. 

Työtilojen sisustusratkaisuilla voidaan tehokkaalla tavalla tukea myös yrityksen brändinäkyvyyttä.

Toimiston ulkonäöllä on siis merkittävä vaikutus siihen minkälaisen mielikuvan yritys haluaa antaa ulospäin omille asiakkailleen ja yhteistyökumppaneilleen.

Jo pienelläkin satsauksella saadaan aikaiseksi merkittäviä muutoksia viihtyvyyteen ja työmotivaation tehostumiseen.

 

Ota siis rohkeasti yhteyttä niin tehdään sinunkin toimitiloistasi toimiva kokonaisuus!

 

 

In a Meeting
Business Growth

KODIT JA VAPAA-AJAN

ASUNTOJEN SUUNNITTELUTYÖ

Viihtyvyys ja toiminallisuus ovat tärkeitä tekijöitä suunniteltaessa koteja ja vapaa-ajanasuntoja.

 

Kodit ja vapaa-ajanasunnot kertovat asukkaiden mieltymyksistä ja persoonallisuudesta, jonka vuoksi jokaisen kohteen suunnittelutyössä otetaan huomioon asiakkaan lähtökohdat, toiveet ja tarpeet. 

 

Ammattilainen on apunasi myös materiaali-ja tuotevalinnoissa koko sisustusprojektin ajan, joten säästöä syntyy kun projekti etenee etukäteen laaditun suunnitelman mukaisesti.

 

Ota siis yhteyttä ammattilaiseen, jolla on aikaa kuunnella toiveitasi ja työkalut toiveiden toteuttamiseen!

Interior Design Objects
Modern Room
bottom of page